Utvecklas genom nya kunskaper
  För Ekonomipartner är handledning en naturlig del av arbetet. Vi försöker alltid göra den ekonomiska informationen enkel och lättillgänglig. Anna Bohman har även rena utbildningsuppdrag. Det kan vara i form av undervisning riktat till ledningsgupper, grupper med produktionsledare mfl om tex produktionsekonomi, eller föreläsningar inom ramen för KY-utbildningar. Mycket uppskattade är även föreläsningarna i ”Överlevnadsekonomi” för blivande kulturföretagare på Konsthögskolan, DI och Konstfack.
     
  Vi skräddarsyr även utbildningar med syfte att skapa förståelse och delaktighet i företagets ekonomiska verklighet. De kan rikta sig till personer t.ex. i en styrelse som vill skaffa sig ekonomiska grundkunskaper. Många kunder har också haft stor nytta av att med medarbetarna gå igenom företagets ekonomi på ett öppet sätt.
     
   

Ladda hem information om Ekonomipartners utbildningar:

  Förstå företagsekonomi - Steg 1
– Grundkurs för icke ekonomer.

  Förstå företagsekonomi - Steg 2
– Fördjupad kunskap för icke-ekonomer.

  Ekonomi när du startar eget - Steg 1
– Dags att bli egen företagare!

  Ekonomi när du startar eget - Steg 2
– Bokföring, bokslut och deklaration.

  Prissättningsstrategi

– Vad är rätt pris för dina produkter och tjänster?

  Produktionsekonomi
– Lär dig räkna rätt för bästa lönsamhet.