Kvalificerade helhetstjänster
  Vi erbjuder ekonomiska helhetstjänster. Målet för oss är att ge våra kunder den information ägare och ledning behöver för att styra och fatta beslut. För att få fram tillförlitlig information behöver vi veta hur det har gått. Den ekonomiska historien får vi fram genom bokföring, deklarationer, månadsbokslut och årsbokslut. Utifrån nuläget stöttar vi företaget framåt - genom prognoser, budgetarbete, likviditets- och resultatplanering och i ägarfrågor.
     
  För den kund som bara behöver löpande administration är vi inte rätt leverantör. Vi tar en aktiv del i verksamheten genom input vid rätt tillfälle. Kommunikation och sparring är minst lika viktiga som rutinerna. Eftersom många av våra kunder är småföretagare lägger vi stor vikt vid att stötta, strukturera och utbilda, vilket ibland leder till att vi avvecklar oss själva!